ZASADY PRACY ZDALNEJ

Szkoła ŻAGLE realizuje nauczanie zdalne zgodnie z następującymi zasadami:

1. Platformą komunikacji i wymiany danych między uczniem a nauczycielami jest pakiet programów Office 365, a w szczególności aplikacja MS Teams. Nauczyciel wpisuje zajęcia odbywające się online do kalendarza Ms Teams, po czym zaprasza na nie uczniów

danej klasy. Uczeń dołącza do zajęć z poziomu swojego kalendarza. W przypadku problemów komunikuje się z nauczycielem

przedmiotu poprzez czat.

2. Organizacja pracy w aplikacji MS Teams oparta jest na zespołach, które odpowiadają poszczególnym przedmiotom nauczanym w

danej klasie. Zespoły te moderowane są przez nauczycieli przedmiotowych, którzy odpowiadają za treści tam zamieszczane.

3. Podstawą harmonogramu pracy jest obowiązujący aktualnie rozkład zajęć. Tematy lekcji wprowadzamy do dziennika

elektronicznego na bieżąco.

4. Na lekcjach online sprawdzana jest frekwencja i wprowadzana do dziennika elektronicznego Vulcan. Uczeń uczestniczący w lekcji

powinien być widoczny (mieć włączoną kamerkę), słyszalny (mieć włączony mikrofon na polecenie nauczyciela) oraz odpowiednio

ubrany (zgodnie z regulaminem ubioru ucznia Szkoły Podstawowej i LO ŻAGLE). Niespełnienie tych warunków oznacza nieobecność

na lekcji potwierdzoną wpisem do dziennika elektronicznego. Usprawiedliwienia dotyczące niedziałających kamerek czy mikrofonów

przyjmowane są wyłącznie od rodziców.

5. Prace domowe zadajemy poprzez MS Teams w zakładce Zadania. Praca domowa zadawana jest maksymalnie do 16:00 w dniu, w

którym odbyła się lekcja. Rozliczana jest na kolejnej lekcji danego przedmiotu lub później według terminu wskazanego przez

nauczyciela.

6. Ponieważ uczniowie spędzać będą przed komputerem dużo czasu, ograniczamy prace domowe wymagające przesiadywania przy

ekranie do minimum. Wykonujemy jak najwięcej na lekcji, zadajemy możliwie mało.

7. Nauczyciel zapowiada sprawdzian z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdzian musi zostać wpisany do dziennika

elektronicznego Vulcan.

8. Sposobem informowania ucznia i rodzica o ocenach jest wpisanie oceny w dzienniku elektronicznym. W ocenianiu nauczyciele

stosują zasady określone w PZO.

9. Nauczyciele prowadzą zajęcia z sal lekcyjnych w budynku szkolnym. Pamiętamy o podpisaniu listy obecności.

10. W przypadku kłopotów z przyswojeniem treści zajęć, uczeń może poprosić nauczyciela o konsultację. Na konsultację uczeń

umawia się z nauczycielem indywidualnie przez czat na platformie Ms Teams. Uczeń może poprosić o omówienie pracy pisemnej

ocenionej i zwróconej przez nauczyciela.

11. Szczególną troską musimy otoczyć klasy 4 i 8 SP oraz maturalne:

– klasy 4 – Są najmniej przyzwyczajeni do tego typu pracy i może być wiele trudności techniczno-organizacyjnych. Uczniów

nieaktywnych zgłaszamy do Koordynatora.

– klasy 8 oraz maturalne – priorytetem są przedmioty egzaminacyjne. Co nie oznacza, że reszta ma iść w odstawkę, ale niech nie będą

to zajęcia dominujące pracę uczniów.

Adres strony internetowej: portal.zagle.net

Hasło i login to dane, których uczniowie klas 4-8 SP i 1-3 LO używali do logowania na zajęciach komputerowych realizowanych w pracowni informatycznej.
Wszyscy Rodzice otrzymali kompletne dane do logowania dla swoich synów w osobnej korespondencji mailowej.
Login każdego ucznia ma konstrukcję imię.nazwisko@zagle.net. Przykładowo dla ucznia, który nazywa się Maciej Kowalski, login do aplikacji MS Teams będzie miał formę maciej.kowalski@zagle.net.

W przypadku trudności z logowaniem, dostępem do witryny lub w przypadku, gdy zapomnimy hasła zachęcamy do kontaktu z Koordynatorami IT w Szkołach.

Wsparcie techniczne – koordynatorzy IT (wypożyczony sprzęt oraz MS Teams)

Poziom edukacyjny Imię i Nazwisko E-mail Telefon
Klasy 0-3 SP Maciej Sobolewski maciej.sobolewski@sternik.edu.pl    
Klasy 4-8 SP i LO Łukasz Sapała lukasz.sapala@sternik.edu.pl 797 177 996  [powrót do strony głównej – Praca zdalna]

Rozmowy z tutorem

Na spotkanie z tutorem umawiamy się przez stronę Tutoring Rodzinny

Formę spotkania (stacjonarną lub online) Rodzice wybierają w formularzu.


Wzór planu dnia dla starszych uczniów

KLIK – stąd można pobrać edytowalny wzór do stworzenia indywidualnego planu dnia

Sample Text

Sample Text