21 czerwca 2023

Kim chciałbyś być, kiedy dorośniesz?

Wakacyjny konkurs Szkoły ŻAGLE

Jeśli bym nie wpadł w te sidła, to bym cię zabił – powiedział lis.

Jeśli się z nich nie wydostaniesz, będzie z tobą… – koniec – powiedział kret.

„Chłopiec, kret, lis  i koń” to film, który w tym roku otrzymał Oskara za najlepszy krótkometrażowy film animowany. Został oparty na bestsellerowej książce Charliego Mackesy. Opowiada ona o chłopcu wędrującym w poszukiwaniu domu. Chłopiec jest samotny, zagubiony i nie zna odpowiedzi na wiele pytań, kiedy spotyka kreta, który uwielbia ciasto – pisze autor. – Lis natomiast jest cichy i ostrożny, bo życie dało mu popalić. Koń jest największym zwierzęciem, jakie kiedykolwiek spotkali, ale też najłagodniejszym.

Kret staje się przewodnikiem chłopca. Dzieli się z nim swoim doświadczeniem, towarzyszy mu w drodze. Gdy zapada noc, chronią się na gałęzi drzewa. Wówczas pojawia się lis, będący dla kreta śmiertelnym zagrożeniem. Rezygnuje z ataku, widząc, że ofiara jest poza jego zasięgiem. Nieco później chłopiec i kret słyszą hałas. Okazuje się, że lis złapał się w pułapkę. Wtedy dochodzi do dialogu cytowanego na wstępie. Kret nie poprzestaje na słowach. Swoimi ząbkami przegryza drut pułapki i uwalnia lisa, po czym mówi: Najwspanialszym przejawem wolności jest to, że sami decydujemy o tym, jak się zachowywać. Wkrótce okaże się, że lis, który zagrażał kretowi, uratuje mu życie i przyłączy się do wędrowców.

W dobiegającym końca roku szkolnym szczególny akcent kładliśmy na kompetencje społeczne, które w klasycznym podziale cnót św. Tomasz nazywał sprawiedliwością (oddać każdemu to, co mu się należy). Przypomnijmy, że nasz program wychowawczy opiera się na czterech kompetencjach: podejmowanie decyzji (roztropność), wytrwałość (męstwo), równowaga (umiarkowanie). Kompetencje społeczne towarzyszą każdej z nich. Są to – między innymi – umiejętność słuchania, umiejętność komunikowania własnych emocji, umiejętność budowania, podtrzymywania i rozwijania relacji, akceptacja drugiej osoby, współpraca w grupie.

W książce Charliego Mackesy  i w opartym na niej oskarowym filmie znajdziemy – wplecione w motyw wędrówki – sytuacje, które odnoszą się do tych samych treści. Są one opowiedziane w formie trafiającej do każdego – od sześcio- do sześćdziesięciolatka. Podobnie jak „Mały Książę” Antoine’a de Saint-Exupery’ego historia „Chłopca, kreta, lisa i konia” może być ciekawym sposobem spędzenia czasu dla dziecka i inspiracją dla dorosłego, a w rodzinie okazją do spotkania młodszych i starszych jej członków, do rozmowy i refleksji.

Dlatego jako podsumowanie tego roku szkolnego proponujemy, aby w najbliższe wakacje znaleźć czas na przeczytanie książki i obejrzenie filmu oraz rozmowę na ten temat w gronie rodzinnym.

Proponujemy także wakacyjny konkurs.

Kim chciałbyś być, kiedy dorośniesz? – takie pytanie zadał kret chłopcu na samym wstępie filmu. Odpowiedź chłopca: Kimś dobrym.

Zapraszamy rodziców do opisania syna takim, jakim chcieliby go zobaczyć za 25 lat – jakie ma cechy charakteru, jakie relacje z ludźmi i z Bogiem, jednym słowem – co jest potrzebne, abyśmy go nazwali dobrym człowiekiem, gdy będzie już w sile wieku.

Praca może mieć formę lapbooka lub innego rodzaju wizerunku opowiadającego o synu moich marzeń.

We wrześniu zbierze się komisja, która oceni najlepsze prace i przyzna nagrody.

Dobrych wakacji!

Dariusz Justyniarski, Dyrektor Szkoły ŻAGLE